Næste kurser

Introduktionskursus - Vi kommer ud til jer.Ring for en pris Introduktionskurserne er til dig, der gerne vil lære den funktionelle kommunikation. Der undervises i de grundlæggende færdigheder og teknikker i PECS, herunder de 6 faser.

Opfølgningskursus -
Som en overbygning på introduktionskurset, vil vi lærer dig hvorledes man rent praktisk får PECS implementeret i hverdagen. Derudover går vi mere i dybden mere begreberne indenfor PECS og der undervisning i hvordan man lærer børnene at forstå et nej, at vente og få hjælp. Læs mere her

PECS

PECS er en kommunikations metode, der er udviklet til børn, unge og voksne med sociale og kommunikative vanskeligheder, herunder mennesker med autisme. PECS er et redskab som kan bruges i hverdagen til, at lære og håndterer de situationer man kan stå overfor som forældre til et barn med autisme.

Kontakt

Email
Tine: Tine@autismeressourcer.dk
Jette: Jette@autismeressourcer.dk

Eller kontakt os på telefon nr:
28 62 21 62
20 72 58 09
86 89 28 09